Wykorzystywane metody

Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowej Neurorehabilitacji osób po przebytych urazach:

- rdzenia kręgowego

- udarze mózgu

- czaszkowo-mózgowym

Głównym celem neurorehabilitacji w uszkodzeniach Centralnego Układu Nerwowego jest w jak największym stopniu przywrócenie utraconych funkcji, a także kompensacja tych, których odzyskanie nie jest możliwe.

Zapewnienie kosmetyki układu kostno-stawowego, nerwowego, właściwości lepko-sprężystych tkanek miękkich (mięśni, powięzi) z uwzględnieniem stresu tkankowego (przeciążeń) w progresywnym usprawnianiu jest niezmiernie istotnym elementem nowoczesnej rehabilitacji pacjentów po przebytym uszkodzeniu CUN. Specjalistyczna ocena kliniczna w zakresie szeroko pojętej radiologii, badań instrumentalnych, testów funkcjonalnych, badań dodatkowych, a także oczekiwania pacjenta stanowią podłoże rzetelnej diagnozy, programowania rehabilitacji, wyznaczania celów krótkoterminowych i długoterminowych. Szczegółowa diagnostyka, indywidualny przebieg procesu rehabilitacyjnego, monitorowanie zastosowanego usprawniania wymaga wielopłaszczyznowej współpracy przedstawicieli wielu specjalności.

 Zespół terapeutyczny tworzą wykwalifikowani fizjoterapeuci, doświadczeni neurologopeda oraz psycholog. Uszkodzenia w obrębie Ośrodkowego Układu Nerwowego pociągają za sobą szereg dysfunkcji w poszczególnych układach (układ oddechowy, układ moczowo-płciowy, układ krwionośny, układ kostno-stawowy, układ mięśniowy), powoduje zaburzenia procesów termoregulacji, hemodynamiki, itd. W wielu przypadkach w okresie wczesnym, jak i późniejszym dochodzi do obciążenia sfery psychosocjalnej pacjentów stykających się z nową dla nich rzeczywistością np. po traumatycznym wypadku lub chorobie. Powyższe następstwa wymagają pielęgnacji i stymulacji terapeutycznej poprzez wykorzystywanie szerokiej wiedzy w zakresu rehabilitacji i szeroko pojętej medycyny.

 Naszych pacjentów konsultujemy ze światowej sławy instruktorami z zakresu terapii manualnej, terapii neurologicznej Bobath czy metody Vojty.

Współczesne metody leczenia 
i diagnozowania tkanek miękkich
wg. Dr

JAROSŁAWA CIECHOMSKIEGO


Metody bazujące na osteopatycznych koncepcjach:

– Technikach Energizacji Mięśni

– Mięśniowo – powięziowym rozluźnianiu (Myofascial Release)

– Technikach Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique)
– Przywracaniu balansu mięśniowo-powięziowego

– Terapii punktów spustowych bólu

– Rozszerzonej terapii punktów spustowych


Funkcjonalna rehabilitacja chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu wg Dr. Krawczyka

Metoda ta polega na pomocy pacjentom po uszkodzeniach mózgu w zakresie technik i strategii odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych (chód, ruchy kończyny górnej, funkcje dnia codziennego). 

Stosowana u chorych po udarach mózgowych, urazach czaszkowo – mózgowych oraz w przebiegu innych chorób OUN. 

PNF

PNF (Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie Ruchu) polega na wykorzystywaniu zdrowych i silnych rejonów ciała w celu stymulacji i wzmocnienia części osłabionych, oraz na odtworzeniu prawidłowych wzorców ruchowych.

NDT BOBATH DLA DOROSŁYCH

Metoda polegająca na rozwiązywaniu problemów pacjentów z nieprawidłowymi funkcjami: ruchową i posturalną kontrolą w związku z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego. 

McKenzie

Metoda mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa stworzona przez fizjoterapeutę z Nowej Zelandii Robina McKenziego. Obecnie stosowana również w terapii kończyn. Wyjście do terapii stanowi usystematyzowana procedura diagnozowania pacjenta, oparta na szczegółowym wywiadzie i badaniu przedmiotowym pacjenta. Metoda kładzie duży nacisk na edukację (jak prawidłowo funkcjonować, żeby nie narażać kręgosłupa na uszkodzenia). Sama terapia składa się głównie z pracy własnej pacjenta, jak i technik wykonywanych przez terapeutę (ćwiczenia wykonywane pod okiem terapeuty, następnie samemu w domu). 
Celem terapii McKenziego jest:
ograniczanie bólu, aż do jego likwidacji, szybkie przywrócenie funkcji kręgosłupa, profilaktyka nawrotów, w tym edukacja pacjenta. Terapia stosowana jest głównie w:

- bólach kręgosłupa,

– dyskopatiach,

– rwie kulszowej i barkowej.

Manipulacja powięzi 
wg Luigi Stecco 
(Fascial Manipulation)

Manipulacje powięziowe są rodzajem terapii manualnej, opracowanej przez Luigiego Stecco, włoskiego fizjoterapeutę.
Metoda ta jest poparta badaniami anatomicznymi prowadzonymi od ponad 30 lat oraz praktyką kliniczną opartą na szerokim spektrum przypadków problemów mięśniowo-szkieletowych i trzewnych a także w ostatnich latach sekcjami anatomicznymi mającymi na celu weryfikację anatomii powięzi.
Techniki te koncentrują się na powięziach mięśniowo-szkieletowych i określają specyficzne punkty na powięzi, łączące się ze specyficznie ograniczonymi ruchami. Stanowi to całościową interpretację systemu powięziowego. W rzeczywistości kiedy już bolesny ograniczony ruch zostanie sprawdzony, wówczas opracowanie tego modelu biomechanicznego ułatwia wybranie punktu wymagającego leczenia.
Poprzez odpowiednie manipulacje czy też mobilizacje tych określonych miejsc na powięzi możliwe jest przywrócenie ruchu, a w konsekwencji zmniejszenie bólu. 

Neuromobilizacje

Są to techniki manualne:

– odtwarzające plastyczność układu nerwowego czyli zdolność do przesuwania się względem struktur otaczajęcych tkankę nerwową,

– odtwarzające możliwość rozciągania i napinania samej tkanki nerwowej.

Terapie neurologopedyczne

We współpracy z najlepszymi uzupełniamy nasze działania o terapię neurologopedyczną, skierowaną do osób dorosłych  cierpiących na zaburzenia mowy wskutek przebytego udaru/urazu mózgu (afazja).