Klinika Neurorehabilitacji Roman Olejniczak

dr Roman Olejniczak

Wykorzystywane metody

Created with Sketch.

Współczesne metody leczenia 
i diagnozowania tkanek miękkich
wg. Dr Jarosława Ciechomskiego

Metody bazujące na osteopatycznych koncepcjach:
-Technikach Energizacji Mięśni
-Mięśniowo - powięziowym rozluźnianiu (Myofascial Release)
-Technikach Aktywnego Rozluźniania 
  (Active Release Technique)
- Przywracaniu balansu mięśniowo-powięziowego
-Terapii punktów spustowych bólu
-Rozszerzonej terapii punktów spustowych

Created with Sketch.

Funkcjonalna rehabilitacja chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu wg Dr. Krawczyka

Metoda ta polega na pomocy pacjentom po uszkodzeniach mózgu w zakresie technik i strategii odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych (chód, ruchy kończyny górnej, funkcje dnia codziennego). 

Stosowana u chorych po udarach mózgowych, urazach czaszkowo - mózgowych oraz w przebiegu innych chorób OUN. 

Created with Sketch.

PNF

PNF (Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie Ruchu) polega na wykorzystywaniu zdrowych i silnych rejonów ciała w celu stymulacji 
i wzmocnienia części osłabionych, oraz na odtworzeniu prawidłowych wzorców ruchowych.


Created with Sketch.

NDT BOBATH DLA DOROSŁYCH

Metoda polegająca na rozwiązywaniu problemów pacjentów z nieprawidłowymi funkcjami: ruchową i posturalną kontrolą w związku z uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego.