o Klinice

Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowej neurorehabilitacji osób po przebytym:
- urazie rdzenia kręgowego
- udarze mózgu
- urazie czaszkowo - mózgowym
Głównym celem neurorehabilitacji w uszkodzeniach Centralnego Układu Nerwowego jest przywrócenie w jak największym stopniu utraconych funkcji, a także kompensacja tych, których odzyskanie nie jest możliwe. Szczegółowa diagnostyka, indywidualny przebieg procesu rehabilitacyjnego, monitorowanie zastosowanego usprawniania wymaga wielopłaszczyznowej współpracy przedstawicieli wielu specjalności.

Wieloletnie badania wykazały, że mózg ludzki ma olbrzymie możliwości do zregenerowania się po urazie.

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona przez naszych specjalistów ma na celu przywrócenie w jak największym stopniu sprawności po urazach, w których dochodzi do upośledzenia funkcji tkanki nerwowej (np. w skutek udaru mózgu, urazów nerwów obwodowych, urazów rdzenia kręgowego czy choroby Parkinsona).

Możliwości regeneracji tkanki nerwowej, jak i jej plastyczność, mogą być wykorzystane podczas prawidłowo prowadzonej rehabilitacji. Podczas terapii doświadczony fizjoterapeuta pobudza układ nerwowy w taki sposób, aby zmotywować go do odtwarzania połączeń nerwowych, a także tworzenia nowych.
Pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi mają przed sobą bardzo często długą i żmudną rehabilitację. W czasie terapii, nasi specjaliści skupiają się także na uczeniu pacjenta radzenia sobie z niepełnosprawnością, która go dotknęła. Polega to na wskazaniu osobie rehabilitowanej, jak poprzez inne strategie ruchowe może zrekompensować sobie niemożność wykonania danej czynności. Ma to zapewnić jej komfort w miarę normalnego funkcjonowania na co dzień. Taka praca z pacjentem ma również zapobiec wytworzeniu się nieprawidłowych odruchów, które mogą utrudnić, a nawet wręcz uniemożliwić powrót do sprawności. Każdy program terapii jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb pacjenta. Przy jego tworzeniu uwzględniamy jego stan i możliwości, a także rodzaj dysfunkcji.

Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowej Neurorehabilitacji osób po przebytym:

– urazie rdzenia kręgowego

– udarze mózgu

– urazie czaszkowo – mózgowym

Głównym celem neurorehabilitacji w uszkodzeniach Centralnego Układu Nerwowego jest w jak największym stopniu przywrócenie utraconych funkcji, a także kompensacja tych, których odzyskanie nie jest możliwe. Szczegółowa diagnostyka, indywidualny przebieg procesu rehabilitacyjnego, monitorowanie zastosowanego usprawniania wymaga wielopłaszczyznowej współpracy przedstawicieli wielu specjalności.
Prowadzimy neurorehabilitację u pacjentów z ograniczoną świadomością. Prowadzona jest także stymulacja polisensoryczna – schemat ciała, czucie temperatury, wibracji, dotyku ułożenia.
Terapia dysfagii poprawia toaletę jamy ustnej, reguluje czucie w obrębie traktu orofacjalnego, ma za zadanie oduczanie od rurki tracheostomijnej i naukę oddychania drogą fizjologiczną.
Stopniowo podejmujemy próby karmienia doustnego, stymulujemy smakami.
Chcąc nawiązać kontakt z pacjentem, prowadzimy terapię z wykorzystaniem urządzenia C-eye.

PNF
Torowanie Nerwowo–Mięśniowe/Proprioceptywne

Metoda opiera się na motywowaniu Pacjenta, poprzez wykorzystanie sprawnych i zdrowych obszarów jego ciała, a tym samym wzmocnienie rejonów chorych. Tego typu rehabilitacja neurologiczna w klinice we Wrocławiu, pomaga Pacjentom w nabyciu większej siły mięśniowej, poprawie koordynacji ruchowej, w nauce chodzenia, siadania czy obracania się. Równocześnie wspiera odczuwanie ciała na głębszym poziomie, dzięki czemu podczas fizjoterapii medycznej dorośli, a nawet dzieci sami zauważają swoje postępy.  

NDT BOBATH
Terapia Neurorozwojowa

Nazwa terapii pochodzi od nazwiska małżeństwa Bobath – fizjoterapeutki i psychiatry. Rozwinęli oni metodę leczenia dysfunkcji ruchowych i posturalnych przy pomocy określonych ćwiczeń. NDT kierowana jest w szczególności do neurologicznej rehabilitacji medycznej niemowląt i dzieci z nieprawidłowym rozwojem ośrodkowego układu nerwowego i porażeniem mięśniowym. W naszej wrocławskiej Klinice podejmujemy się jednak leczenia metodą NDT-Bobath także osób dorosłych po uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych (np. udary).

 

TERAPIE TKANEK MIĘKKICH wg. dr Jarosława Ciechomskiego

Ciechomskiego, określanych jako “współczesne metody leczenia i diagnozowania tkanek miękkich”. Rehabilitacja neurologiczna oraz fizjoterapia dorosłych korzysta z technik takich, jak: Energizacja Mięśni (MET), rozluźnienie i odzyskiwanie równowagi mięśniowo-powięziowej, Aktywne Rozluźnianie, klasyczna i rozszerzona terapia punktów spustowych. Wymienione terapie stosujemy w Klinice Neurorehabilitacji we Wrocławiu w celu zwalczania chronicznych i napięciowych bóli mięśni i stawów u naszych Pacjentów.

FUNKCJONALNA REHABILITACJA CHORYCH PO OGNISKOWYCH USZKODZENIACH MÓZGU wg. dr Macieja Krawczyka  

Terapie nauczane i propagowane przez dr Macieja Krawczyka przeznaczone są dla osób po przebytych udarach i urazach mózgu oraz czaszki, a także cierpiących na inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. We wrocławskiej klinice, podczas fizjoterapii i rehabilitacji neurologicznej dorosłych Pacjentów staramy się przywrócić im podstawowe funkcje ruchowe. Pracujemy nad reedukacją chodzenia, siadania i wstawania, obracania się czy poruszania kończynami górnymi i dolnymi, poprzez ćwiczenia obejmujące całe ciało i poprawiające odpowiednie napięcia i rozluźnienia mięśni.

MDT
Mechaniczna Diagnoza i Terapia McKenziego

Metoda zapoczątkowana przez Robina McKenziego kierowana jest do osób z dysfunkcjami i bólami kręgosłupa, ale obecnie stosujemy ją także w rehabilitacji medycznej i fizjoterapii kończyn górnych i dolnych czy rwie kulszowej lub barkowej. MDT polega w pierwszej kolejności na dokładnej diagnozie stanu pacjenta i badaniu zaburzeń oraz miejsca występowania bólu. Następnie dobieramy odpowiednie ćwiczenia, które Pacjenci wykonują najpierw z pomocą lekarza w naszej Klinice Neurorehabilitacji we Wrocławiu, a później regularnie stosują je we własnym domu. Ma to na celu zmniejszyć ból kręgosłupa, ale także nauczyć Pacjenta prawidłowych wzorców ruchowych.

MANIPULACJA POWIĘZI wg Luigi Stecco

Jest to metoda leczenia manualnego, którą opracował fizjoterapeuta Luigi Stecco. Ten rodzaj rehabilitacji neurologicznej w klinice we Wrocławiu skupia się na anatomii powięzi mięśniowo-szkieletowych. Manipulacja powięziami dotyczy z kolei ucisku punktów, które na nich występują i odpowiadają za określone ruchy mięśni, a nawet mechaniczne reakcje układu nerwowego. Dzięki szczegółowej diagnozie bolących miejsc oraz dysfunkcji ruchowych, można odnaleźć odpowiedni punkt na powięzi. Aktywacja go umożliwia zmniejszanie bólu Pacjenta, ale również przywracanie funkcji motorycznych. 

NEUROMOBILIZACJE wg Butlera 

Praktyki tego typu uwzględniają fizjoterapię dorosłych, oddziałując bezpośrednio na unerwienie danego obszaru ciała. W rehabilitacji neurologicznej wg Butlera wykorzystuje się napinanie oraz rozciąganie nerwu. Pozwala to ograniczać i likwidować dysfunkcje w strukturze poślizgowej tkanki nerwowej pod względem innych tkanek. W naszej wrocławskiej klinice proponujemy takie zabiegi w bardzo wielu schorzeniach. Między innymi: zwalczenie bólu, zaburzenia ruchowe po udarach, rwa kulszowa czy operacje, ale również u Pacjentów z problemami psychosomatycznymi: w dolegliwościach brzusznych, psychicznych lub słabych mięśniach i nieruchomości w stawach.

 

TERAPIE NEUROLOGOPEDYCZNE

Wsparcie logopedyczne kierujemy w szczególności do Pacjentów z zaburzeniami układu nerwowego, objawiającymi się szeregiem dysfunkcji komunikacyjnych. Klinika Neurorehabilitacji we Wrocławiu proponuje fizjoterapię i rehabilitację medyczną dorosłych po udarach mózgu, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, cierpiącymi na zanik mowy (afazję) oraz uszkodzenia nerwów i mięśni, które skutkują nieprawidłową i niewyraźną artykulacją (dyzartria). Aby przywrócić podstawowe umiejętności komunikacji stosujemy różnego typu ćwiczenia twarzy i emisji głosu oraz aktywizujące funkcje aparatu artykulacyjnego.

nasze metody

Urazy i dysfunkcje układu nerwowego przyczyniają się do wielu schorzeń, które uniemożliwiają funkcjonowanie chorych w społeczeństwie.

W naszej Klinice we Wrocławiu zespół terapeutów stara się przywrócić Pacjentom podstawowe umiejętności motoryczne i artykulacyjne. Neurorehabilitacja to dziedzina, w którą wchodzi wiele metod leczniczych, a także technologie medyczne usprawniające komunikację z osobami niepełnosprawnymi, nawet w stanie wegetatywnym. W tym celu wykorzystujemy system C-Eye® PRO, który pozwala Pacjentom porozumiewać się, uczyć oraz pisać na wirtualnej klawiaturze za pomocą ruchu gałek ocznych.

Wspieramy Pacjentów: po przebytych operacjach, udarach i urazach mózgu czy rdzenia kręgowego, cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne zaburzenia neurologiczne. Terapia w placówce obejmuje jednak również przypadki ortopedyczne u osób z bólami stawów, kręgosłupa czy mięśni. Zajmujemy się ponadto schorzeniami dotyczącymi mowy i komunikacji.

Klinika Neurorehabilitacji zrzesza terapeutów, którzy posługują się metodami pozwalającymi dotrzeć do źródeł problemów zdrowotnych oraz traktującymi Pacjenta całościowo i indywidualnie. Są to rehabilitacje neurologiczne takie, jak: torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF), diagnostyka i leczenie dysfunkcji kręgosłupa McKenziego, NDT Bobath, Manipulacja Powięzi wg Luigi Stecco czy metody leczenia i diagnozowania tkanek miękkich i wiele innych.